Pacto Spylefolie

Spylefolien til Pacto finnes i to typer; en økologisk og en som er laget av polyethylene.

Ved forbrenning av spylefolien i polyethylene dannes kun karbondioksyd og vann.

Den økologiske spylefolien er laget av mais og brytes fullstendig ned i en samkompost (der latrine-, husholdnings- og hageavfall komposteres sammen. Når du har tømt toalettet blir du enkelt kvitt avfallet ved å kompostere hele posen med innhold. Du behøver aldri å håndtere avfallet direkte.

Type A Polyethylene spylefolie:

  • Ved forbrenning dannes kun karbondioksid og vann
  • Ikke komposterbar

Økologisk Spylefolie:

    • Kompostering skjer i latrinekompost
    • Ingen behov for latrinetømming
    • Brytes fullstendig ned samkompostering sammen med hage- og husholdningsavfall.
×

Call for Price

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.