Pacto Oppsamlingssekk

Ingen direkte kontakt med avfallet.

Avfallet forsegles i spylefolien og mates ned i avfallsbeholderen under toalettet.

Luktfri og hygienisk  avfallshåndtering.

×

Call for Price

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.